Om oss

Om Treffpunkt Recovery 

Treffpunkt Recovery startet i 2003 som et utadrettet og diakonalt arbeid i regi av Stiftelsen Betanien Oslo. Initiativtaker var metodistprest Yngvar Ruud. Fra 2015 er nå Metodistkirken i Norge, Nasjonalt arbeid (MNA) vår samarbeidspartner. Vi ønsker å rette oss mot søkende mennesker og mot menigheter, uansett kirketilhørighet. Målet for Treffpunkt Recovery på det personlige plan er å gi livsmot og håp til mennesker som sliter med ulike former for avhengighet (addiction). Mange sliter med livet, med skam og maktesløshet, men altfor få finner en vei til tilfriskning og endring. På det kirkelige plan vil Treffpunkt Recovery sammen med alle gode krefter utruste menigheter og kirkelige ansatte til å arbeide for at mennesker som sliter med avhengighet, kan tilfriskne og få et bedre liv. Verktøy for å nå målene. Det finnes flere av disse, men Treffpunkt Recovery har så langt satset sinnsrogudstjeneste, nettverksbygging basert på kraften i det såkalte tolvtrinnsprogrammet, som opprinnelig ble designet av Anonyme Alkoholikere (AA).  

Sinnsrogudstjenesten har lånt sitt navn fra sinnsrobønnen. «Gud, gi meg sinnsro til å godta de ting jeg ikke kan forandre, mot til å forandre de ting jeg kan og forstand til å se forskjellen.» Sinnsroguds-tjenesten er et møtested for livsmot og håp, et sted der kirkefolk og mennesker som sliter med ulike former for avhengighet, møtes for å søke Gud sammen. Gudstjenesten har en enkel oppbygning, en lav terskel og holdes gjerne på kveldstid. Prekenen er livsnær og kalles ”Fra hjerte til hjerte”. En eller flere forteller noe av sin livshistorie og sin vei til tilfriskning. Det gis god tid til bønnevandring i kirkerommet. Da kan man bl.a. tenne lys, skrive bønnelapper, bare sitte i stillhet og ettertanke, ta imot nattverd.  

 

Hvor holdes det sinnsrogudstjenester?  

I mer enn ti år har det vært feiret sinnsrogudstjeneste i Metodistkirker på flere steder i landet. På vår hjemmeside vil det være kontinuerlig oppdatering på hvor og når det holdes sinnsrogudstjenester. Vårt håp er at også andre kirkesamfunn vil starte med slike livsnære gudstjenester.  

 

Nettverksbygging  

Treffpunkt Recovery bygger nettverk på ulike nivåer for å øke kompetanse og nå lenger ut i sitt arbeid. Kirkelig nettverk består av prester, diakoner og frivillige medarbeidere som jobber med recovery som en del av sin menighetstjeneste. Treffpunkt Recovery vil arrangere relevante kurs og samlinger som du får informasjon om her på face book siden. Tolvtrinnsprogrammet har i 80 år vært et redskap for mennesker som av hele sitt hjerte ønsker å komme ut av destruktiv avhengighet for å reise seg og begynne en prosess som gir tilfriskning og åndelig vekst. Det startet i AA, men har vist seg som et godt program for langt flere enn de som sliter med alkoholavhengighet. Programmet og åndeligheten som ligger grunn for det, er en av bærebjelkene i arbeidet som Treffpunkt Recovery bygger på.