VELKOMMEN TIL LIVSTRINN

VELKOMMEN TIL LIVSTRINN

Livstrinnsprogrammet er nytt i Norge. Vi håper å få etablert grupper forskjellige steder i landet i løpet av våren 2024. Ta kontakt med oss om du vil vite mer, eller om vil være med i etableringen av livstrinnsprogrammet i Norge.

Noen sa at livet er det som skjer mens vi er på vei til dit vi skal. Men hva skjer hvis vi går oss vill? Når vi mister fotfestet, gnisten, selvtillit eller håpet? Våre livsproblem kan være store og små, de kan handle om en ydmyket selvfølelse, om å sitte fast i et destruktivt livsmønster eller kjenne seg maktesløs i møtet med livets store spørsmål. De fleste av oss opplever tider da vi kjenner at de som er rundt oss ikke finnes til for oss, og at det føles om ingen forstår.  

LIVSTRINN henter inspirasjon og kunnskap fra AA’s tolvtrinnsprogram, uten først og fremst å rette seg mot mennesker med ulike former for misbruk. LIVSTRINN henvender seg til alle mennesker, uansett tro, utfordringer og lengsler i livet. 

BAKRUNN

BAKRUNN

Fakta om  Olle Carlsson

Svensk prest, forfatter, foredragsholder. 

Han var i et par tiår sogneprest i Katarina församling i Svenska kyrkan på Söder i Stockholm. Kirken opplevde stort fremmøte, stort engasjement av alle slags mennesker og mange diakonale tilbud. 

Olle er sammen med sin hustru Fotini grunnlegger av Livsstegen. Han er også forfatter av en rekke bøker om tro og åndelighet.

Se svensk hjemmeside her 

Olle Carlsson side her 

 

HVA ER LIVSTRINN?

LIVSTRINN er utviklet under ledelse av Olle Carlsson med inspirasjon fra tidløs åndelig visdom, moderne psykologi og AA i løpet av hans mer enn 40 år som prest, etisk rådgiver og veileder ved blant annet Fryshuset, behandlingssteder og i kirkeverdenen.

LIVSTRINN  handler ikke om avhengighet eller kjemisk avhengighet, men er for alle mennesker uavhengig av livsproblemer.

LIVSTRINN henvender seg til alle mennesker, uansett tro, utfordringer og lengsler i livet.

LIVSTRINN er ikke knyttet til et spesielt trossamfunn, men har til sin opprinnelse i Katarina Forsamling i Stockholm og med presten Olle Carlsson som igangsetter.

LIVSTRINN ​​​​​​​ er ikke en terapigruppe, men en selvhjelpsgruppe. Det er 12 samlinger av 1,5 time

OPPLEGGET FOR LIVSTRINN

OPPLEGGET FOR LIVSTRINN

Kursboken som brukes er «Livsstegen - 12 steg til inre hälsa» Boken kommer på norsk.

Foran hvert treff leser vi et kapittel fra boken .

Treffet varer 1,5 time med 10 deltagere og 2 ledere.

Livstrinn er ikke en terapigruppe, men en selvhjelpsgruppe.

Lederne sørger for at rammene holdes, men er også selv deltagere.

Det er 12 samlinger, og det er viktig å være med alle ganger.

Alle skriver sin egen livsfortelling 

Gruppens fem kjøreregler leses ved starten av hver samling.

Boken kan bestilles her

LIVSTRINN SAMLINGER

1. MAKTESLØSHET 

Jeg har et problem.  Hva trenger jeg hjelp til? 

2. TILLIT 

Jeg åpner meg for en kraft sterkere enn min egen. 

Hvem kan hjelpe meg? 

3.OVERGIVELSE 

Jeg tar imot den hjelp jeg kan få. 

Hvordan kan jeg ta imot? 

4. SELVRANSAKELSE 

Jeg setter ord på mitt liv. 

Hvem er jeg? 

5.BEKJENNELSE 

Jeg sier det som det er. 

Hva er min livsfortelling? 

6.HVILE 

Jeg slapper av. 

Hvordan henter jeg meg inn igjen? 

7.UFULLKOMMENHET 

Jeg ber om mot til å være den jeg er. 

Hva trenger jeg å akseptere? 

8. FORSONING 

Jeg lar mine relasjoner ble leget. 

Hva trenger å bli helt igjen? 

9.GJØRE GODT IGJEN 

Jeg retter opp i forhold. 

Hvordan kan jeg gjøre det godt igjen? 

10. TAKKNEMLIGHET 

Jeg tar vare på mitt liv. 

Hva har jeg å takke for? 

11. BØNN 

Jeg lytter til mitt hjerte. 

Hvordan får jeg veiledning? 

12. OMSORG 

Jeg har noe å gi. 

Hva vil jeg gi videre?