Sinnsrogudstjeneste. 

Kl.19.00 Sinnsrogudstjeneste.  

Hjerte til hjerte ved Torgeir Tveter

Musikk ved Harald Sævik og Aya Muraki  

Kirkekaffe i sideskipet fra kl.18.15